Huverba onderneemt duurzaam

Biologische teelten

Huverba zoekt haar kansen. Wij dragen letterlijk bij aan de groene wereld.
Dat vraagt duurzaam investeren in techniek en kennis van onze medewerkers.
Het is een dynamisch proces, niet statisch. Alles begint met een weerbaar gewas, met het strategisch kiezen van het teeltmedium, het uitgangsmateriaal en de teeltomstandigheden. Onze moderne teeltvloeren helpen bij het voorkomen van schimmels en beperken de verspilling van overtollig water tot een minimum.
Ook door het hanteren van een bewust kasklimaat wordt minder energie en grondstof verspild.

Parasieten en belagers van ons groen zijn overal, net als bij ieder ander.
Bedreigt een plaag onze gewassen, dan kiezen we een brede, geïntegreerde strategie. We benutten een diversiteit aan natuurlijke vijanden om parasieten te onderdrukken. De kennis hierachter is een fascinatie op zich en we vertellen enthousiast:
De geschiedenis van actieve biologische bestrijding begon met roofmijten:
kleine, dierparasitaire spinnetjes met een specifiek menu. Huverba zet drie soorten roofmijt in tegen de twee meest talrijke belagers:

Duurzaamheid
Duurzaamheid
Duurzaamheid

Trips is een vliegend, zeer mobiel, zeer algemeen en moeilijk bereikbaar insect. Het kruipt in knoppen en jongste plantendelen en prikt daar cellen naan. De schade bij het rekken van cellen is enorm. Daarnaast brengt trips virussen over. Tegen deze plaag zetten wij de roofmijt Amblyseiulus cucumeris in.

Witte vlieg komt in de gewassen van Huverba slechts incidenteel voor. Als we dit beestje vinden, zetten we de sluipwesp in die witte vlieg op het menu heeft staan.

De taxuskever is een lastig te bestrijden, mobiel insect. De larven ervan zitten verscholen in de grond. Toch is het mogelijk ze biologisch te bereiken, we vullen onze spuit niet met chemie, maar met minuscule aaltjes. Deze zoeken zelf hun weg in de grond en doden de keverlarven.

Duurzaamheid
Duurzaamheid
Duurzaamheid

Spintmijten zijn kleine, plantparasitaire spinnetjes die zeer algemeen voorkomen. Deze prikken in duizenden cellen aan de onderkant van het blad en kunnen planten razendsnel ruïneren.

Tegen Spintmijten gebruiken we twee soorten roofmijten:

Phytoseiulus Persimilis: snelle, actieve jagers, die doorgaan tot het einde, inclusief het verorberen van soortgenoten

Neoseiulus Californicus: minder nerveuze stayers met een langere levensduur en overlevingskansen. Deze roofmijt vonden we ook in uitgangsmateriaal van toeleveranciers: een ketenbrede aanpak!

Bladluizen kennen we allemaal.
Dat Lieveheersbeestjes en hun larven bladluizen eten weten we ook. In onze tuinen vinden we echter ook sluipwespen. Een klein zwart “vliegje” dat curieus genoeg eitjes legt in hun gastheer. Lieveheersbeestjes laten zich moeilijk toepassen, maar met sluipwespen gaat dat uitstekend. Omdat iedere sluipwesp een specifieke gastheer nodig heeft, zet Huverba een mix aan sluipwespen in tegen een mix aan bladluizen.

Een andere zeer algemene plaag zijn rupsen. Om die druk weg te nemen plaatsen we feromoonvallen, een lijmlaag met de seksuele lokstoffen van een nachtvlinder. De mannetjes komen eropaf, maar raken verstrikt in de lijmlaag. Op dit moment doen we dit tegen de “anjerbladroller” en Duponchelia. Iedere soort heeft andere lokstoffen en vergt andere feromoonvallen. We leren continu bij over nieuwe mogelijkheden.

MPS-A

MPS-ABC is meer dan een certificaat. Het is een monitoringstool waarmee bedrijven aan de juiste knoppen kunnen draaien om zo hun milieu-impact te verlagen. Door het registreren van het verbruik wordt gemeten hoe duurzaam een bedrijf produceert. Dit leidt tot een bewuster verbruik van middelen en kwekers kunnen de gegevens gebruiken om hun bedrijf verder te verduurzamen.

In de praktijk registreren wij alle gebruik van middelen voor gewasbescherming, het verbruik van water, energie en meststoffen. Dit gebeurt nauwkeurig per productie-eenheid om conclusies te kunnen trekken en verbeteringen door te kunnen voeren. Alleen al door alles bij te houden en te registreren ontstaat er meer bewustwording en kunnen wij onze milieuprestaties vergelijken met die van collega-producenten. Zo ontstaan er elk jaar nieuwe doelstellingen en verbeteringen. MPS controleert, rapporteert en geeft aanbevelingen en eisen voor het volgend teeltseizoen. De wereld is groter dan ons bedrijf en daar doen we het juist voor !

Duurzaamheid

PlanetProof

De volgende stap. Wij zijn tevens on the way to Planet Proof. Dit is een onafhankelijk keurmerk dat bewijst dat je een product koopt dat duurzamer is geproduceerd en daardoor een betere keuze is voor natuur, klimaat én dier, met het oog op de draagkracht van onze planeet.

We proberen de aarde stap voor stap steeds minder te belasten en verduurzamen. Wij hebben dit keurmerk nog niet, maar onze productiemethoden zijn meer en meer gericht op plantgezondheid en plantweerbaarheid door de kringloopbenadering op ons bedrijf. Hergebruik van grondstoffen, dood plantmateriaal en teelt ondersteunende middelen zijn voorbeelden daarvan. Onze productiemethoden zijn inmiddels veel meer geënt op een organische methode. Kunstmest wordt enkel gebruikt om te corrigeren, stalmest en compost zijn de basis voor onze nieuw op te planten percelen. In het tweede groei-jaar passen wij een organische-minerale meststof toe die geleidelijk vrijkomt. Hiermee krijgen we een continue groei zonder groeistilstand of groeipieken. De meststof bevat 36% organische stof, waar door het bodemleven 2x zo sterk actief wordt ten opzichte van traditionele bemesting. Een beter evenwicht in de bodem zorgt voor minder ziektes in de bomen. Continu een gelijkmatige groei, minder uitspoeling, beter bodemleven, minder ziektes en aantastingen zijn het resultaat.

Duurzaamheid
Duurzaamheid
Duurzaamheid

Reductie waterverbruik door gesloten systemen in zowel de kassen als de containervelden. Daarnaast hebben wij druppelbevloeiing (op zonne energie !) op al onze zandpercelen, waardoor efficiënt waterverbruik en minimaal gebruik van meststoffen. Regulering van de watergift wordt aangestuurd door vochtsensoren die vervolgens de door zonnepanelen aangestuurde pomp in werking zetten. Zo krijgen de bomen precies de hoeveelheid vocht die ze nodig hebben om onder wisselende omstandigheden optimaal te kunnen groeien.

Zonne energie

Alle daken van onze productieloodsen aan de zonzijde zijn in 2022 voorzien van zonnepanelen om in onze stroom te kunnen voorzien. Nu voor gangbare elektriciteitstoepassingen, in de loop van volgend jaar voor onze interne logistiek (elektrische heftrucks, gereedschap). Het gaat om 300 panelen die een vermogen van 100.000 kw op jaarbasis op kunnen wekken.

Organische meststoffen

Gebruik van organische meststoffen (stalmest, compost, organische meststof), langzaam vrijkomend, verbetering bodemleven en gelijkmatige groei waardoor minder chemische groeicorrecties nodig zijn. In combinatie met een uitgekiend gras- en onkruidmengsel zorgen deze schapen voor een kleine kringloop om onze bodem gereed te maken voor de opplant. We sparen maaikosten (uren, diesel) uit en er gaat niets aan organisch materiaal verloren. De conversie is perfect. Bovendien werken we op deze manier duurzaam samen !

Duurzaamheid

Of het nou de verlaadkranen zijn, de ophaalploegen, de orderpickers of de kluitteams zijn, zij werken allen met een intern logistiek kompas.

Alle werkzaamheden zijn logische gerubriceerd zichtbaar op onze i pads. Daardoor zijn de interne routes ook logisch qua tijd en organisatie. Hierdoor besparen we brandstof maar ook materiaal door minder slijtage. De milieubelasting wordt minder. Maar ook dat is nooit genoeg en kan altijd beter. Als handelsbedrijf ben je ook verantwoordelijk voor de routing van onze toeleveranciers. Lean and green is onze slogan !

Resumerend kunnen wij stellen dat wij onze teelten en activiteiten sterk verduurzamen door:

  • Het overbodig maken van gewasbeschermingsmiddelen door de inzet van natuurlijke vijanden, biologische teelt in onze kassen
  • Recycling van alle organisch afval van onze containerteelten en boomkwekerijen
  • Reductie van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen door ultra low volume spuittechnieken en inzet biologische vijanden
  • Gebruik van organische meststoffen (stalmest, compost, organische meststof), langzaam vrijkomend, verbetering bodemleven en gelijkmatige groei waardoor minder chemische groeicorrecties nodig zijn
  • Reductie van brandstofverbruik en milieubelasting door een intern route planningssysteem (app op i pads) en het Lean and Green aansturen van onze suppliers
  • Reductie waterverbruik door gesloten systemen in zowel de kassen als de containervelden. Daarnaast hebben wij druppelbevloeiing (op zonne energie !) op al onze zandpercelen, waardoor efficiënt waterverbruik en minimaal gebruik van meststoffen

Alle daken van onze productieloodsen zijn in 2022 voorzien van zonnepanelen om in onze stroom te kunnen voorzien. Nu voor gangbare elektriciteitstoepassingen, in de loop van volgend jaar voor onze interne logistiek (elektrische heftrucks, gereedschap)